MENU

IZRAEL

16

IZRAEL

Náročnosť zájazdu
KONEČNÁ cena 1360 € 1360 €

Rôznorodosť a komplikovanosť súčasnej Svätej zeme sa dá pochopiť, ak sa vydáme na cestu do minulosti keď vznikla.

*Vzhľadom k tomu, že sa do danej destinácie nedá momentálne cestovať, termíny budú pridané po uvoľnení opatrení.

Krajina
Izrael
Typ
Naše Naj
Ako kresťania vytvorili Svätú zem zo zabudnutej rímskej provincie.

 • Navštívte najvýznamnejšie pamiatky a pochopte historické súvislosti Svätej zeme a Blízkeho východu.
 • Starobylé mestá a krajina, kde vznikli biblické dejiny.
 • Kúpanie sa v Mŕtvom mori.
 • Cena zahŕňa
 • Cena nezahŕňa
 • Príplatky
 • Dôležité vedieť
 • Medzinárodnú letenku
 • Batožinu do podpalubia (počet kg v závislosti od leteckej spoločnosti)
 • Sprievodcu CK Victory Travel 
 • Miestnych sprievodcov
 • Prehliadku všetkých navštívených miest
 • Ubytovanie v kvalitných hoteloch s raňajkami
 • Komplet prenajatá klimatizovaná doprava
 • Organizačné zabezpečenie víz 
 • Poistenie CK proti insolventnosti
 • Letiskové poplatky, palivové taxy a servisné príplatky
 • Víza
 • Stravu
 • Vstupné
 • Poistenie liečebných nákladov
Príplatok za jednolôžkovú izbu: 340 €
 • Medzinárodnú letenku
 • Batožinu do podpalubia (počet kg v závislosti od leteckej spoločnosti)
 • Sprievodcu CK Victory Travel 
 • Miestnych sprievodcov
 • Prehliadku všetkých navštívených miest
 • Ubytovanie v kvalitných hoteloch s raňajkami
 • Komplet prenajatá klimatizovaná doprava
 • Organizačné zabezpečenie víz 
 • Poistenie CK proti insolventnosti
 • Letiskové poplatky, palivové taxy a servisné príplatky
 • Víza
 • Stravu
 • Vstupné
 • Poistenie liečebných nákladov
Príplatok za jednolôžkovú izbu: 340 €
Program zájazdu
 
1. – 2. deň:

Odlet z Viedne do TEL AVIVU. Prehliadka moderného mesta s architektúrou bauhaus zapísanou v UNESCO. Presun do JERUZALEMA. Prechádzka STARÝM MESTOM po dávnych rímskych bulvároch od DAMAŠSKEJ BRÁNY popri CHRÁMOVEJ HORE k ZÁPADNÉMU MÚRU (Múr nárekov) cez ŽIDOVSKÚ ŠTVRŤ k BAZILIKE BOŽIEHO HROBU. Hora OFEL, kde stál JERUZALEM KRÁĽA DÁVIDA. Prehliadka archeologického náleziska, prechod podzemným CHIZKIJÁŠOVÝM TUNELOM postaveným v 8. storočí pred Kristom. Nádrž SILOE, kde Ježiš uzdravil slepca. IZRAELSKÉ MÚZEUM, SVÄTYŇA KNIHY, v ktorej sú uložené zvitky od Mŕtveho mora, MODEL JERUZALEMA z Ježišových čias a ARCHEOLOGICKÁ EXPOZÍCIA.

3. – 4. deň:

BETLEHEM. Uvidíme BAZILIKU NARODENIA, jeden z najstarších kostolov na svete. CENTRUM a MÚZEUM BETLEHEMOV. Navštívime POLE PASTIEROV a vyberieme sa do JUDEJSKEJ PÚŠTE k pravoslávnemu kláštoru MAR SABA zo 6. storočia. Návšteva komplexu BOŽIEHO HROBU. KLÁŠTOR SV. JURAJA CHOZEBITU vo WADI QELT, ktorý je zo 6. storočia a leží ukrytý v krásnom zelenom údolí blízko Jericha. Po stopách dávnych pútnikov sa vyberieme na krátku pešiu túru cez údolie.

5. – 6. deň:

OLIVOVÁ HORA. Vystúpime ku kláštoru PATER NOSTER a IMBOMON, odkiaľ podľa tradície Ježiš vystúpil do neba. Údolie potoka Cedron, GETSEMANSKÁ ZÁHRADA a BAZILIKA AGÓNIE. Úzke uličky ARMÉNSKEJ ŠTVRTE, KATEDRÁLA SV. JAKUBA. Pozrieme sa do sýrskeho Kostola SV. MARKA, do MARONITSKÉHO KOSTOLA a deň ukončíme na Vrchu SION, kde je VEČERADLO, v ktorom podľa tradície Ježiš ustanovil Eucharistiu pri Poslednej večeri. Blízko je Kostol ZOSNUTIA PANNY MÁRIE.

7.- 8. deň:

GALILEA. Miesto náleziska vzácnych biblických zvitkov, KUMRÁN. Kúpanie sa v MŔTVOM MORI. Jedno z najstarších miest v Izraeli, BEIT SHEAN, rímske ruiny a antické mozaiky v SKYTOPOLE. Večer nás čaká mesto NAZARET – prehliadka KOSTOLA SV. JOZEFA a BAZILIKY ZVESTOVANIA. TABGHA – Hora Blahoslavenstiev, miesta zázrakov nad TIBERIADSKÝM JAZEROM. Hora TÁBOR – Kostol premenenia Pána a krásna scenéria. Posledná noc v Izraeli a prechádzka večerným mestom NAZARETOM. Odchod na letisko do TEL AVIVU a odlet domov.

Trasa zájazdu:
TEL AVIV – JERUZALEM – BETLEHEM – MAR SABA – KUMRÁN – MRTVE MORE – SKYTOPOL – NAZARETH – TEL AVIV

Bola som nadmiernu spokojná so zájazdom aj so sprievodcom Rasťom. Profesionálny prístup čo sa týka informácií sprievodcu, ľudskosti, bol spoločenský, starostlivý, a mal kamarátsky spôsob komunikácie. Ďakujem.

Viera C.

Amerika 2019

© 2021 CK Victory Travel. Developed by invibe